Dear Friends,
In case you have recently arrived from abroad and you have been registered as a political or
war refugee, and in case you are a person with multiple sclerosis, you are invited to contact
the Belgian National MS Society (+ 32 475 61 40 46).

Beste vrienden,
Indien u onlangs uit het buitenland bent aangekomen en als politiek vluchteling of
oorlogsvluchteling bent geregistreerd, en indien u multiple sclerose heeft, wordt u
uitgenodigd contact op te nemen met de Nationale Belgische MS-Liga (+ 32 475 61 40 46).

Lieber Freund/ lieber Gast,
Wenn Sie gerade als politischer oder Kriegsfluechtling aus dem Ausland eingereist sind und
Multiple Sklerose haben, können Sie zur “Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques
Kontakt aufnehmen (+32 475 61 40 46)

Spring naar de inhoud