Historiek

Een verhaal van vooruitziende, gepassioneerde en onbaatzuchtige vrouwen en mannen

Drie van de oorspronkelijke oprichters – de professoren Ludo van Bogaert en Dalcq en dokter Charles Ketelaer, alle drie verbonden aan de kliniek van Melsbroek, die later zou uitgroeien tot het Belgisch Nationaal MS Centrum – beseften toen al dat personen met een MS-diagnose, nood hadden aan een psychosociale opvolging bij hun ontslag uit het ziekenhuis.

Met de hulp van vrijwilligers werden geleidelijk in de verschillende provincies van het land comités opgericht om materiële, sociale en psychologische hulp te bieden aan personen met MS. Aan de basis van de structuur van de liga vinden we vooraanstaande figuren zoals Jacqueline de Lalaing, Gilbert Seresia, Colette Vander Straeten, Hélène de Merode, Christian t’Kint de Roodenbeke, Dr Gonsette en vele anderen. Deze comité’s zullen de grondslag leggen voor de eerste Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga.

De regionale en gemeenschappelijke integratie zal plaats vinden in het kielzog van de hervorming van de instellingen van de Belgische staat. En in 1982 leiden tot het ontstaan van twee autonome gemeenschapsverenigingen, de MS-Liga Vlaanderen en de Ligue SEP Communauté Française.

De Nationale Liga behoudt een aantal prerogatieven inzake medisch-wetenschappelijke voorlichting, interactie met de federale overheid, de vertegenwoordiging op Europees en internationaal vlak, en behoudt een federaal initiatiefrecht ten gunste van de personen door de ziekte getroffen, zoals men verder kan ontdekken.

Een terugblik op dynamische verhalen en acties

De geschiedenis van de Liga is geen lang en glad verhaal.

Het is een opeenvolging van edelmoedige stappen, van gedurfde initiatieven, van vastberaden beslissingen, van volharding en moed, maar vooral van solidariteitsacties zoals de “Boemerang Actie”, “48.81.00” (de voorloper van Cap 48), “Vakantie voor allen” in Benidorm en daarna aan de Belgische kust, de uitgifte van het boekje “147 ware verhalen van bekende landgenoten”, de “Swimmarathon”, de drievoudige beklimming van de Mont Ventoux en daarna van de Mont Blanc in samenwerking met de Belgische Luchtmacht, zonder een vijftigtal Galaconcerten te vernoemen.

Al deze acties kwamen tot stand dankzij de inzet van honderden vrijwilligers die sinds jaar en dag honderdduizenden euros inzamelden ten behoeve van de MS-leden.

Spring naar de inhoud