Focus

La flore intestinale dans la SEP - juin 2021

Inleiding

Steeds meer onderzoek wijst erop dat de darmflora een rol kan spelen bij onze gezondheid, waaronder MS en andere chronische ontstekingsziekten. en andere chronische ontstekingsziekten. De darmflora is een complex ecosysteem van bacteriën en andere micro-organismen dat communiceert met het immuunsysteem en het centrale zenuwstelsel, en is een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. centraal zenuwstelsel, en is ook betrokken bij hormonale interacties en metabolisme.

Comment la flore intestinale est-elle étudiée ?

De darmflora wordt onderzocht aan de hand van een ontlastingmonster. Het genetisch materiaal van de micro-organismen wordt geïsoleerd en vervolgens “gelezen”, waardoor het mogelijk wordt de identiteit van de aanwezige micro-organismen te bepalen en aldus een profiel van de darmflora van een persoon op te stellen. Het genetisch materiaal van de micro-organismen wordt geïsoleerd en vervolgens “gelezen”, waardoor de identiteit van de aanwezige micro-organismen kan worden vastgesteld en dus een profiel van de darmflora van een persoon kan worden opgesteld. Talrijke factoren (medicatie, duur van de darmtransit, voeding, enz.) kunnen de samenstelling van de darmflora beïnvloeden. De samenstelling van de darmflora kan door vele factoren worden beïnvloed (medicatie, duur van de darmtransit, voeding, enz.) en het is belangrijk hiermee rekening te houden bij de interpretatie van de resultaten. Dit is echter niet altijd het geval. Er zijn ook Er zijn ook verschillen in de opslag en de voorbereiding van de monsters.

Zoekresultaten

Actuellement, les recherches menées sur la flore intestinale en relation avec la SEP ne permettent pas de tirer de conclusions précises.

In het kader van onderzoek in België heeft een samenwerking tussen het UZ/VU Brussel, de KU Leuven en het Nationaal Multiple Sclerose Centrum in Melsbroek het volgende aan het licht gebracht verschillen in de kenmerken van de darmflora bij de verschillende vormen van MS bij patiënten. Er werden ook enkele verschillen gevonden tussen de MS-groep en de controlegroep. MS-patiënten en de controlegroep. Aangezien deze resultaten de situatie op een bepaald tijdstip weergeven, kan nog niet worden uitgegaan van een oorzakelijk verband. Er is ook nog geen bewijs gevonden Er zijn nog geen aanwijzingen gevonden voor het voorschrijven van specifieke diëten of bacteriesupplementen. Anderzijds nodigen deze resultaten uit tot verder onderzoek naar de rol van de van de darmflora bij MS. Wordt vervolgd !

Chercheurs

Meer weten

Prof. M.B. D'hooghe

Juin 2021


La Neuromyélite Optique - état de la question en 2021

Het artikel downloaden neuromyelitis optica
Spring naar de inhoud