Bestuur

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit statutaire leden. Ze houdt toezicht op de werking van de vereniging, verkiest de leden van het Bestuursorgaan, en spreekt zich uit over de goedkeuring van de Jaarrekeningen en de Begroting.

Bestuursorgaan

De Vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minimum vier en maximum twintig leden. Ze worden door de Algemene Vergadering van de leden verkozen voor een duur van vier jaar. De Gemeenschapsliga’s zijn er gelijkmatig vertegenwoordigd.

 • Charles van der Straten Waillet, Voorzitter
 • Patricia Milard-Gillard, Ondervoorzitter
 • Chantal Van Audenhove, Ondervoorzitter
 • Victor Angillis, Penningmeester
 • Christiane Tihon, Secretaris-generaal
 • Maryvonne Brel
 • Professor Herwig Carton
 • Paul Coekelberghs
 • Dr. Martinus Desmet
 • Klaus Knops
 • Francis Kurz
 • Brigitte Matut
 • François Praet

Comité’s

Nationaal Bureau

Het nationaal bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de Liga en is samengesteld uit :

 • Charles van der Straten Waillet, Voorzitter
 • Christiane Tihon, Secretaris-generaal
 • Victor Angillis, Penningmeester
 • Paul Coekelberghs, IT-adviseur
 • Dr. Martinus Desmet, Adviseur
 • Francis Kurz, Adviseur

Permanent secretariaat

Isabelle Vincke, Administratieve verantwoordelijke

Alice Kampire, Administratieve bediende

 • Telefoon : +32 (0)2 736 16 38
 • Email : info@ms-sep.be

Ad Hoc comités

Comité Interliga

Dit niet-statutair comité stelt de directie van de federale- (nationale) en gemeenschapsliga’s in staat om driemaandelijks te overleggen, hun mening uit te wisselen over onderwerpen die hun leden betreffen, strategieën en gemeenschappelijke acties te ontwikkelen met respect voor hun verscheidenheid.

 • Charles van der Straten Waillet, voorzitter en Christiane Tihon, Secretaris-generaal : Nationale Liga
 • Patricia Milard-Gillard, voorzitter en Marc Dufour, Directeur : Ligue de la Communauté Française
 • Chantal Van Audenhove, voorzitter en Marleen Van De Voorde, Directeur : MS-Liga Vlaanderen
 • Martinus Desmet, bestuurder en adviseur : Nationale Liga

Comité FEDSOC

Dit niet statutair comité stelt de directie van de federale- (nationale) en gemeenschapsliga’s in staat om driemaandelijks te overleggen over administratieve, politieke en sociale aangelegenheden van federale aard en acties te plannen om de rechten van hun leden te verdedigen. De samenstelling van dit comité is conform deze van de Interliga maar includeert ook een federaal expert in de persoon van de heer François Praet, ere-hogere ambtenaar.

Spring naar de inhoud