Doel

  • Actief deelnemen aan de integratie zonder discriminatie van alle personen met multiple sclerose in België, op persoonlijk, sociaal en cultureel vlak.
  • Op een eenvoudige, maar wetenschappelijk correcte manier personen met MS en het grote publiek informeren over de ziekte, de symptomen en gevolgen ervan.
  • De samenwerking bevorderen tussen alle betrokken actoren en in de eerste plaats de MS-Liga Vlaanderen en de Ligue belge de la Communauté française.
  • Het wetenschappelijk onderzoek bevorderen.
  • Deelnemen aan het versterken van de Europese- en Wereldfederaties.

Dat doet de Liga als volgt

  • Ze verdedigt de belangen van personen met MS bij de federale overheid, de volksvertegenwoordigers en de gezondheidsinstanties.
  • Ze bevordert de dialoog op federaal niveau, in samenwerking met de liga’s van de gemeenschappen, door informatie uit te wisselen en regelmatig te overleggen.
  • Ze staat in voor het secretariaat van de Medische Adviesraad (waarvan de leden neurologen uit de twee taalgemeenschappen zijn) en verspreidt de daaruit voortvloeiende informatie over de ziekte en de behandelingen.
  • Ze vertegenwoordigt de liga’s op federaal niveau en in de internationale MS-verenigingen op Europees (European MS Platform) en wereldvlak (International MS Federation).
  • Ze onderneemt sensibiliseringsacties bij het grote publiek en zamelt geld in.
mission
Spring naar de inhoud