Financieel beleid

De Nationale Liga ontvangt geen officiële structurele financiële steun. Ze leeft van privé- en bedrijfsgiften, legaten, sponsoring en van de opbrengst van haar activiteiten. Zoals bv. van het jaarlijkse Galaconcert dat één van de voornaamste evenementen is, hoewel de fondsenwerving niet de enige doelstelling ervan is.

Haar middelen dienen hoofdzakelijk om de doelstellingen, vastgelegd door de statuten en het Bestuursorgaan, te waarborgen en die bestemd zijn om de levenskwaliteit van de personen met MS te verbeteren. Bovendien steunt de Nationale Liga systematisch de acties van de Gemeenschapsliga’s ten voordele van hun leden.

De Nationale Liga is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Zij verstrekt de nodige juridische informatie die de talrijke donors en sponsors moeten toelaten hun vertrouwen aan de vereniging te schenken.

De begroting en de jaarrekeningen worden door het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering goedgekeurd, onder toezicht van een onafhankelijke commissaris.

Financiële resultaten voor 2020

De Resultatenrekeningen 2020 en de Balans 2020 worden hieronder in de vorm van grafieken weergegeven.

Synthesetabel

Synthesetabel 2018-2019-2020

Elke donor heeft het recht om onze jaarrekeningen, die bij de Nationale Bank van België werden neergelegd, of op verzoek bij onze vereniging te raadplegen. Ondernemingsnummer : 0410.106.793

vef-aerf
Skip to content