Hoe steunen ?

Gezien de Nationale Liga geen structurele financiële steun geniet, is ze volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van haar donors, weldoeners en sponsors.

We ontvangen dus met veel dank uw giften, legaten en andere financiële hulp!

Legaten

We zijn al onze legatarissen ontzettend dankbaar. Legaten zijn zowel voor de donors als voor de begunstigden fiscaal aantrekkelijk. Alle notarissen in ons land kunnen u hierbij bijstaan. De legaten moeten wel geadresseerd zijn aan de :

  • Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga vzw
  • Lambiottestraat 144 bus 8
  • 1030 Brussel

Vrijwilligerswerk

Met uitzondering van het permanent secretariaat, zijn alle medewerkers van de Nationale Liga vrijwilligers.

We verwelkomen dan ook met open armen elke vrijwillige hulp, of het nu punctueel, regelmatig of zelfs permanent is. Voor administratieve, materiële, IT-ondersteunende taken of voor het beheer van onze website.

Giften

Alle giften, groot of klein, zijn welkom en belangrijk voor onze vereniging. Tal van milde schenkers schrijven het ganse jaar kleine of grotere bedragen over op onze bankrekening. Voor elke storting van 40 euro of hoger leveren we een fiscaal attest af. Overschrijvingen dienen te gebeuren als volgt :

  • IBAN: BE46 3100 1770 7236
  • BIC: BBRUBEBB
  • op naam van “Nationale Belgische MS-Liga vzw”.

Spring naar de inhoud