Medische Adviesraad

De Medische Adviesraad draagt fundamenteel bij tot de geloofwaardigheid van de Nationale- en Gemeenschapsliga’s in België. Hij heeft tot doel de leden van de Liga’s, hun families en iedereen die betrouwbare en wetenschappelijke informatie wenst over de pathologie en de symptomen, hun evolutie en de behandelingen die op de markt of in een goedkeuringsfase vanwege de bevoegde autoriteiten zijn, te informeren. De Raad is paritair samengesteld uit neurologen van de beide gemeenschappen. Hij komt drie à viermaal per jaar samen of telkens wanneer een specifieke vraag vanwege de Liga’s of een MS-lid dit vergt.

Het voorzitterschap van de Medische Raad wordt beurtelings verzekerd door een neuroloog uit elke gemeenschap. Het secretariaat wordt waargenomen door de Secretaris-generaal van de Nationale Liga. De directieleden van de Nationale Liga en van de Gemeenschapsliga’s zetelen in de Raad en leggen onderwerpen voor die betrekking hebben op de levenskwaliteit van de MS-leden, of van ethische en sociale aard zijn.

Neurologen :

 • Dr. Melissa Cambron
 • Dr. Brigitte Capron
 • Prof. Marie B D’hooghe
 • Prof. Dominique Dive
 • Prof. Bénédicte Dubois
 • Prof. Vincent van Pesch, Voorzitter

Vertegenwoordigers van de MS-Liga’s

Nationale Liga :

 • Charles van der Straten Waillet, Voorzitter
 • Dr. Martinus Desmet, Bestuurder
 • Christiane Tihon, Secretaris-generaal

MS-Liga Vlaanderen :

 • Chantal Van Audenhove, Voorzitter
 • Marleen Van De Voorde, Directeur

Ligue SEP – Communauté française :

 • Patricia Milard-Gillard, Voorzitter
 • Marc Dufour, Directeur

Conseil Médical', 'ms-sep' ); ?>

Dokter B. Capron

Dr. D. Decoo

Voorzitter

Professor M. B. D'hooghe

Professor D. Dive

Professor B. Dubois

Professor V. van Pesch

medical-advisory-board
Spring naar de inhoud