Belgian Brain Council asbl

De 3 hoofddoelen van de Belgian Brain Council zijn :

  • Het Belgisch publiek informeren over de hersenen en hun aandoeningen ;
  • Druk uitoefenen op de betrokken overheden om meer financiële en andere middelen te vragen voor fundamenteel en klinisch neurowetenschappelijk onderzoek ;
  • De activiteiten van haar leden ondersteunen en de onderlinge wisselwerking bevorderen; met het oog op een betere bewustmaking van de patiënten mbt de hersenaandoeningen zelf als tov het gezondheidsbeleid in de betrokken gebieden.


De Nationale Belgische MS-Liga is stichtend lid van BBC en zetelt in het Bestuursorgaan ervan.

Voor meer informatie: www.braincouncil.be

Skip to content