Multiple Sclerosis International Federation

De International MS-Federatie is een uniek netwerk van 47 nationale of regionale MS-verenigingen die voornamelijk drie doelstellingen nastreven :

  • het onderzoek steunen om bestaande behandelingen te verbeteren en op lange termijn de ziekte uit te roeien;
  • de samenwerking van de leden-verenigingen bevorderen met het oog op een geharmoniseerde toegang tot bestaande behandelingen en geneesmiddelen;
  • de nodige ondersteuning geven aan MS-verenigingen in de landen die nog niet over de middelen beschikken om mensen met de ziekte een waardige levenskwaliteit te geven.


MSIF werd in 1967 opgericht en heeft haar secretariaat in London. De Nationale Belgische MS-Liga is één van de stichtende leden. Zij is vertegenwoordigd in het Bestuursorgaan en in het Comité van de directieleden op wereldvlak. De Belgische MS-Liga neemt actief deel aan de werkgroep die gericht is op de ondersteuning van opkomende verenigingen.

Voor meer informatie : www.msif.org

Newsletter Januari 2024

Newsletter October 2023

Newsletter Augustus 2023

Newsletter Juni 2023

Newsletter April 2023

Newsletter Maart 2023

Newsletter Februari 2023

Newsletter Januari 2023

Projecten en publicaties :

Brochure: “Een mooie oude dag met MS

Naarmate we ouder worden, verandert ons lichaam, wat nieuwe uitdagingen voor het leven met MS met zich mee kan brengen. We lopen ook meer kans om bijkomende gezondheidsproblemen te ontwikkelen en de MS-symptomen nemen met de jaren toe. Om deze en andere redenen is het belangrijk dat mensen met MS toegang hebben tot betrouwbare informatie over hoe zij hun fysieke en cognitieve capaciteiten kunnen optimaliseren, hun MS kunnen beheersen en het meeste uit het leven kunnen halen als zij ouder worden.

DE BROCHURE DOWNLOADEN

_____________________________________________________________________________________

Brochure : “Fatigue, an invisible symptom of MS”

Vermoeidheid is het meest voorkomend symptoom bij mensen met MS en is moeilijk te beschrijven.

Wat is vermoeidheid bij MS ?

Welke zijn de factoren die vermoeidheid bij MS veroorzaken ?

Hoe met vermoeidheid bij MS omgaan ?

DE BROCHURE DOWNLOADEN (Engelse versie)

_____________________________________________________________________________________

Principes voor een levenskwaliteit

MSIF heeft een reeks principes ontwikkeld die de belangrijkste domeinen identificeren waar elke vooruitgang een echt verschil kan maken voor personen met MS. Er is geen prioriteit bij de principes – het is aan individuen en organisaties om op elk moment te beslissen wat voor hen het belangrijkst is. Geen enkel land kan beweren ze allemaal te hebben bereikt. Elke MS-vereniging zal alles in het werk stellen om de kwaliteit van leven van personen met MS in haar land voortdurend te bevorderen.

MEER WETEN

Spring naar de inhoud