Covid Nieuws

6.12.2021

COVID 19 – Mededeling van de Medische Adviesraad
 
Voor de boosterprik worden enkel de vaccins van Pfizer en Moderna gebruikt, onafhankelijk van het vaccin waarmee je eerst gevaccineerd werd.
De timing is:
* na 2 maanden als je J&J kreeg bij de basisvaccinatie ;
* na 4 maanden als het Astra Zeneca was;
* na 6 maanden als het Pfizer of Moderna was.
Mensen worden automatisch opgeroepen, in functie van deze timing, en met voorrang voor personen met MS die immuunmodulerende medicatie nemen voor MS.
Als ze zeker willen zijn dat ze opgenomen zijn op de voorrangslijst, kan hun huisarts (niet de neuroloog) het nakijken

4.10.2021

Hoe reageren MS-patiënten op COVID-19-vaccins?   

22.07.2021 

COVID-19 en het pad naar immuniteit (of ‘bescherming’)

11.03.2021

Bijwerking van 5 maart 2021 van de aanbevelingen van MSIF (Multiple Sclerosis International Federation)
(In overeenstemming met de Medische Adviesraad van de Nationale MS-Liga)

Download   

Für unsere deutschsprachigen Besucher finden Sie unten eine Nachricht von MSIF mit Empfehlungen zu Covid-19 und Impfung.  

Download


25.02.2021

Link naar artikel van de Charcot Stichting :

Multiple sclerose en vaccinatie tegen COVID-19


15.01.2021

Bijwerking van 13 januari 2021 van de aanbevelingen van MSIF (Multiple Sclerosis International Federation)
(In overeenstemming met de Medische Adviesraad van de Nationale MS-Liga)

Download 

Für unsere deutschsprachigen Besucher finden Sie unten eine Nachricht von MSIF mit Empfehlungen zu Covid-19 und Impfung.  

Download  


Wereldwijd COVID-19-advies voor Personen met MS

23.10.2020

Het advies in onderstaande te downloaden document, werd opgesteld door MS-neurologen en deskundigen in wetenschappelijk onderzoek van organisaties die lid zijn van MSIF. Het is gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten in wat COVID-19 doet met personen met multiple sclerose (MS), en op het oordeel van deskundigen. Dit advies zal opnieuw bekeken en aangepast worden naarmate meer gegevens over COVID-19 beschikbaar worden.

Downloaden


Mededeling vanwege de Medische Adviesraad van de Belgische Liga’s

26.06.2020

Uit data die de voorbije maanden verzameld werden, kan momenteel besloten worden dat het hebben van MS op zichzelf geen verhoogd risico met zich meebrengt om een ernstig verloop van een COVID-19 infectie door te maken. Dit risico is wel hoger bij toenemende leeftijd (>60 jaar), aanwezigheid van hart- en longziekten, en een EDSS>6. Personen met MS die zich in deze situatie bevinden worden daarom geadviseerd de algemene voorzorgsmaatregelen strict te volgen, drukke openbare ruimtes indien mogelijk te vermijden, en op deze plaatsen een mondmasker te dragen.

Wat het gebruik van immunomodulerende therapie betreft zijn de data voorlopig geruststellend. Personen met MS bij wie de behandeling gestopt of uitgesteld werd, nemen daarom best contact met hun neuroloog om de hervatting van de behandeling te bespreken.


29.04.2020

De Medische Adviesraad verwijst voor de meest recente inlichtingen naar de website van de Belgische gezondheidsautoriteiten: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Hun richtlijnen gelden zowel voor personen met MS als voor de algemene bevolking. Voor de meeste personen met MS die tewerkgesteld zijn is er op basis van de ziekte of de medicatie die voor MS ingenomen wordt, geen reden op zich om niet te blijven werken of het werk niet te hervatten. 

Vanuit de wetenschap dat we nog verschillende maanden zullen moeten omgaan met preventiemaatregelen, al zullen deze geleidelijk worden versoepeld, is het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen de risico’s en de voordelen van verderzetting/hervatting van werk en behandeling.

Aldus geldt volgend advies:

  • Werk indien mogelijk en zoveel mogelijk van thuis uit. Groepeer de activiteiten die aanwezigheid op de werkplek vereisen, zodat je aanwezigheid op de werkvloer beperkt wordt.
  • Respecteer een afstand van minstens1.5 meter tov andere personen. Gebruik een mondmasker indien dit niet mogelijk is.
  • Was de handen regelmatig en grondig. Geef geen hand.
  • Draag op openbaar vervoer steeds een mondmasker.
  • Bespreek uw MS-behandeling met uw neuroloog, zeker indien deze de behandeling heeft onderbroken of indien de start ervan uitgesteld werd.

Overigens blijft het algemeen advies van de Medische Adviesraad dd 11-03-2020 van toepassing, maar uiteraard neemt uw neuroloog uw persoonlijke situatie in overweging bij het verstrekken van een advies.

18.03.2020 

Bijkomende informatie vanwege MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) 

11.03.2020

De Medische Adviesraad (MAR) verwijst voor de meest recente inlichtingen naar de website van de Belgische gezondheidsautoriteiten.

Op dit moment (11 maart 2020), en zolang nodig, betekent dit voor personen met MS:

* De preventieve maatregelen die aan de algemene bevolking worden aangeraden moeten door personen met MS nog stricter worden toegepast, zeker indien ze behandeld worden met immunomodulerende producten.


* Voor personen die met immunomodulerende producten worden behandeld, geldt het volgende preventieve advies:

Interferon-beta (Avonex, Betaferon, Rebif), glatiramer acetaat (Copaxone), teriflunomide (Aubagio),dimethyl fumaraat (Tecfidera), fingolimod (Gilenya), natalizumab (Tysabri): behandeling wordt in principe verdergezet

Ocrelizumab (Ocrevus), cladribine (Mavenclad), alemtuzumab (Lemtrada): contacteer uw neuroloog om te bespreken of de geplande toediening doorgaat

* Personen met MS, die een immunomodulerende therapie nemen en een bevestigde besmetting hebben met het coronavirus, nemen contact op met hun neuroloog en onderbreken hun behandeling.

COVID nieuws

Vind hier alle informatie van de Medische Adviesraad

Toegang tot Covid nieuws
Spring naar de inhoud