Een prachtig Galaconcert

https://ms-sep.be/wp-content/uploads/2022/11/Gala2023.png

Het jaarlijkse galaconcert van de Nationale MS-Liga vond plaats op vrijdag 17 maart 2023, naar gewoonte in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Voor het eerst werd gekozen voor een concertavond op vrijdag waarmee men de werkweek mooi kon afsluiten. De zalen van Bozar zijn zo druk bevraagd dat er geen andere datum beschikbaar bleek. Bovendien kon men op die datum de beschikbaarheid van een prestigieus orkest combineren met een periode buiten de schoolvakanties die in beide taalgemeenschappen enigszins verschilden.

Het galaconcert vond plaats onder het Erevoorzitterschap van Zijne Excellentie de heer François Sénémaud, Ambassadeur van Frankrijk in België. MS is ook in Frankrijk veel voorkomend met naar schatting 100.000 getroffen personen.

De affiche in groene tinten met de namen van dirigent en soliste in paasgeel toonde de hals van een cello met krul en stemsleutels. Dit instrument zou immers een hoofdrol spelen in het galaconcert.

In zijn openingswoord bracht de voorzitter hulde en dank aan Maria Torfs die zich 8 jaar lang met hart en ziel inzette als voorzitter van MS-Liga Vlaanderen en haar mandaat neerlegde.

Professor emeritus Chantal Van Audenhove werd verwelkomd als haar opvolger.

Luc De Groote, de gedreven directeur van MS-Liga Vlaanderen die weldra met pensioen zou  gaan, werd eveneens erkend voor het belangrijke werk dat hij verricht heeft door de Liga bij de tijd te brengen en bredere bekendheid te geven aan haar realisaties.

Ook de Luchtcomponent van het leger werd bedankt voor de steun aan de MS-Liga’s en de expertisecentra.

De voorzitter vroeg tevens aandacht voor de acties van de Belgian Brain Council en dankte de neurologen van de Medische Raad.

We mochten het Orchestre National de Lille (ONL) verwelkomen met als dirigent Maestro Bertie Baigent, een talentvolle jonge Brit. Dit Franse orkest werd bereid gevonden om te komen optreden in Brussel indien een meerwaarde geboden werd. Deze werd gevonden in de persoon van onze landgenote Stephanie Huang, laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd cello 2022 en Publieksprijs. Stéphanie is de zus van violiste Sylvia Huang, Belgische Laureate & Publieksprijs van de Koningin Elisabethwedstijd 2019, die vorig jaar aantrad op het galaconcert en deze keer in het publiek had plaats genomen. Met een kwinkslag nodigde de voorzitter andere muzikale verwanten uit om zich ook nog te melden.

Copyright Ugo Ponte ONL

Zij vertolkte het celloconcerto van Edward Elgar, het favoriete werk van Jacqueline du Pré, die in 1987 overleed aan multiple sclerose. Jacqueline du Pré was de echtgenote van Daniel Barenboim die het galaconcert 44 jaar geleden opluisterde. Jacqueline du Pré’s aandenken blijft leven in de Internationale MS-beweging met de toekenning van “du Pré-grants”: studiebeurzen waarmee onderzoekers kunnen gaan werken in vermaarde MS-centra.

In het celloconcerto wisselen dramatiek en poëzie elkaar af; het verbeeldde Elgars gevoelens na WO I. Huangs vertolking van dit technisch moeilijke stuk was sterk en puur; ze toonde zich een waardige bondgenoot van een groot orkest en oogstte geestdriftig applaus.

Na het celloconcerto vervolgde het orkest met de Symfonie nr. 8 “de Onvoltooide” van Franz Schubert. De sobere directie van Baigent kon het symfonisch geweld uitstekend beheersen.

Om meer tijd te hebben voor sociale contacten werd er met het orkest afgesproken, geen pauze te nemen. En zo werd nadien – dankzij de steun van mecenassen – aan de gasten een receptie aangeboden in de majestueuze Hortahal. Het werd een levendige ontmoeting en uitwisseling van mensen die elkaar misschien eenmaal per jaar en enkel daar ontmoeten.

 

Dank gaat naar de deelnemers, sponsors, medewerkers en vrijwilligers. Met een belangrijk deel van de opbrengst van dit concert verzekert men zorg voor en begeleiding van personen met MS in Brussel en Vlaams- & Waals-Brabant.                                                                                                                                   Bea Sebrechts

Spring naar de inhoud