European Brain Foundation (EBF)

Op 11 Oktober 2022, tijdens de Brain Innovation Days, werd de European Brain Foundation (EBF) –  Europese Hersenstichting – officieel opgericht. De EBF is een onafhankelijke, multidisciplinaire stichting met meerdere belanghebbenden.

Het idee om een EBF op te richten kwam van voormalig voorzitter van de European Brain Council (EBC) – Europese Hersenraad – professor Monica Di Luca tijdens een bijeenkomst in San Francisco enkele jaren geleden. De EBF heeft vorm gekregen door de gemeenschappelijke missie van experten en belangrijke opinie leiders in de neurologie, neurochirurgie en psychiatrie,   alsook neurowetenschappelijke onderzoeksinstellingen en patiëntenorganisaties. De raad van bestuur bestaat uit 11 leden, die streven naar een sterke hersengemeenschap.

De EBF steunt hersenonderzoek om zo de impact van hersenaandoeningen op de Europese samenleving te verminderen. Door alle relevante partners samen te brengen en te coördineren, verzekert de EBF transparantie en duurzaamheid in zijn acties. Met hun giften werken de schenkers mee aan het oplossen van één van de grootste gezondheidsproblemen in de Europese samenleving.

De EBF streeft naar een Europese samenleving waarin het verbeteren van de gezondheid van de hersenen centraal staat en rekent op jullie onwrikbare steun om haar missie te doen slagen.

Samen sterk: Samen voor de gezondheid van de hersenen.

Voor meer informatie over de European Brain Foundation (EBF) kunt u terecht op: www.brainfoundation.eu

Spring naar de inhoud