Oproep voor deelname aan een belangrijke bevraging!

De enquête is gesloten.

Wij danken u voor uw deelname.

De resultaten zullen later gecommuniceerd worden.

12.09.2022

___________________________________________________________________________________

 

Het thema ‘Werken en MS’ ligt de MS-Liga’s nauw aan het hart. In 2013 deden wij, samen met de MS-Liga Vlaanderen en de Ligue Belge de la SEP – Communauté Française, al een uitgebreide bevraging rond de tewerkstellingssituatie van personen met MS en hun noden. 

Er kwam een hele mooie respons op die bevraging, waardoor we zeer leerrijke informatie binnenkregen. Naar aanleiding van deze bevraging organiseerde de Nationale Belgische MS-Liga een rondetafelgesprek met alle belangrijke partners. De knelpunten werden aan de beleidsmakers gecommuniceerd en de verschillende MS-Liga’s hebben hun dienstverlening in functie van de aangebrachte noden verder uitgebouwd. 

Ondertussen zijn we bijna 10 jaar verder en toch wel benieuwd naar hoe de tewerkstellingssituatie voor personen met MS geëvolueerd is. De maatschappij heeft zich verder ontwikkeld, Covid-19 leerde ons van thuis uit te werken, de wetgeving is veranderd, de overheid stimuleert mensen die chronisch ziek zijn, om zo lang mogelijk aan het werk te blijven of na een ziekteperiode zo snel mogelijk terug aan het werk te gaan, … Redenen genoeg om ons aan de hand van een grondige bevraging nog eens te verdiepen in dit thema. Wij willen de realiteit van personen met MS die al dan niet werken, zo goed mogelijk begrijpen.

Wij vragen een paar minuten van jouw tijd om deze vragenlijst in te vullen. Het zal ons helpen om het thema ‘Werken en MS’ beter te begrijpen. Hoe ziet jouw carrière eruit? Wat is je werksituatie precies? Welke verwachtingen en opmerkingen heb je omtrent werkgelegenheid en MS? Jouw inbreng is belangrijk! Hoe meer respons op de vragenlijst, hoe accurater de de resultaten. 

Spring naar de inhoud