Relatie tussen Epstein-Barr virus infectie (EBV) & risico op MS ontwikkeling

“Een relatie tussen Epstein-Barr virus infectie (EBV) & risico op MS ontwikkeling is reeds langere tijd gekend, waarbij soms de hypothese geuit wordt dat deze infectie een noodzakelijke stap is. Vooral het doormaken van EBV tijdens adolescentie is risico verhogend. De huidige studie bevestigt nogmaals dit gegeven binnen een breed populatie onderzoek. Het is echter duidelijk dat ook andere factoren omgeving- & genetisch bepaald een belangrijke rol spelen in het risico tot ontwikkeling MS. Vergeet in deze studie ook niet dat praktisch 5 miljoen deelnemers positief bleken voor EBV zonder ontwikkeling van MS!

 Er wordt ook reeds meerdere jaren gesuggereerd dat een vaccin tegen EBV mogelijks een beschermende rol kan spelen, doch ontwikkeling van dit vaccin blijkt moeilijk. Bovendien is voorzichtigheid aangewezen, gezien het werkingsmechanisme leidend tot relatie EBV en MS heden nog niet gekend is. Vaccinatie die matig efficient blijkt kan mogelijks leiden tot later optredende EBV infectie met hoger risico tot gevolg.Verder onderzoek is noodzakelijk om deze openstaande vragen te beantwoorden en gebeurt o.a. in het kader van European Charcot Foundation (Mystery Solved project).”

 Dr. Danny Decoo – Voorzitter van de Medische Adviesraad  

Spring naar de inhoud