Enquête: de gezondheid van vrouwen met MS

Er zijn nog steeds aanzienlijke hiaten in de kennis over gezondheidsproblemen bij vrouwen met MS. Deze enquête probeert te begrijpen welke onderzoeksgebieden belangrijk zijn voor toekomstig onderzoek.

Wie voert het onderzoek uit?

De vragenlijst is ontwikkeld door de Women’s Health werkgroep van de International Advisory Committee on Clinical Trials in MS (IACCTMS), op zijn beurt mede gesponsord door de National MS Society (USA). Deze Commissie heeft als doel om begeleiding te bieden bij het plannen en implementeren van klinische studies op het gebied van MS. Amber Salter, doctoraatsstudente aan de University of Texas Southwestern Medical Center, voert het onderzoek uit in hun naam.

Hoe deelnemen?

Als je wilt deelnemen aan het onderzoek, vul je een anonieme vragenlijst in over de onderzoeksgebieden die jij belangrijk vindt voor toekomstig onderzoek naar de gezondheid van vrouwen met MS.

De enquête is opgesteld in het Engels en neemt ongeveer 5 minuten in beslag. De deadline om de vragenlijst in te vullen is half mei. 

Spring naar de inhoud