UW MENING IS BELANGRIJK!

Via deze vragenlijst proberen we de huidige zorg voor mensen met multiple sclerose in kaart te brengen en de behoeften te formuleren. Deze vragenlijst maakt deel uit van een grotere set, waarin we ook gegevens van zorgpersoneel gaan bevragen. Zodra we alle gegevens hebben verzameld, zullen ze worden gebruikt om een ​​eenmalig rapport op te stellen over de huidige toestand van de gezondheidszorg voor mensen met MS en om advies te formuleren voor betere zorg in België. De vragenlijst bestaat uit drie delen: 1) algemene informatie 2) informatie over uw MS 3) MS-zorginformatie De vragenlijst neemt maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag en dient in één keer ingevuld te worden U kunt de vragenlijst online invullen met de QR-code of via de volgende link: https://redcap.link/Belsims

Spring naar de inhoud