Progressive MS Alliance

In 2014 werd naast, maar met de actieve steun van de Internationale MS Federatie (MSIF), op initiatief van enkele grote MS-verenigingen, een wereldwijd onderzoeksproject opgericht om oplossingen en behandelingen voor progressieve MS te vinden.

De “International Progressive Alliance” is een grootschalig initiatief bedoeld om onderzoek naar de progressieve vorm van MS te voeren en te stimuleren door het bevorderen van internationale samenwerking tussen MS-verenigingen, stichtingen en onderzoekscentra, de gezondheidszorg, de farmaceutische industrie, bedrijven en uiteraard de getroffen personen.

In overleg met de Medische Adviesraad, heeft het Bestuursorgaan van de Nationale Liga beslist om bij te dragen aan hun activiteiten en ze te ondersteunen.

Voor meer informatie : www.progressivealliance.org

Skip to content