Mot du président – NL

Beste vrienden van de MS-Liga,

Aan u allen die ons in 2023 hebben gesteund en geholpen, betuigen we onze diepe dankbaarheid en danken u bij voorbaat voor uw trouwe inzet in 2024.

We wensen iedereen een voorspoedig en gelukkig jaar. Aan u die moeilijkere dagen meemaken, wensen we moed en veerkracht toe.

Het jaar 2024 staat in het teken van de Belgische en Europese verkiezingen. We hebben de gelegenheid gehad om onze prioriteiten als patiëntenvereniging over te brengen aan de overheid. Het is waar dat er op vele fronten veel moet gebeuren om ongelijkheden en discriminatie te verminderen, om de mobiliteit en de toegang tot openbare en private diensten en plaatsen aanzienlijk te verbeteren, om mensen met MS beter te integreren op de werkvloer en om hun levenskwaliteit in het algemeen te verbeteren. 

Wat ons betreft wordt het een druk jaar:

–  met het Galaconcert op 19 maart in BOZAR (waarvoor we een prachtig Europees lyrisch programma hebben voorzien),  

–  met de Wereld MS-Dag op 30 mei, gewijd aan de diagnose van MS en de constante

verbetering van de identificatiemethoden, de communicatie van de diagnose en de confrontatie tussen nieuw gediagnosticeerden en hun pathologie. 

–  we zullen ook terugblikken op de resultaten van het onderzoek dat in 2022 werd uitgevoerd over MS en werkgelegenheid en hoe tekortkomingen kunnen worden verbeterd. 

– en tot slot zullen we dankzij de Generale Staf van de Luchtmacht in september 2024 een bergtop van de Mont Blanc beklimmen, samen met een veertigtal personen met MS.

En dit alles dankzij een nauwe samenwerking met de collega’s van MS-Liga Vlaanderen en de Ligue SEP Communauté Française.

Charles van der Straten Waillet, Voorzitter

Voorzitter

Skip to content