Woord van de Voorzitter

Beste lezers,

Tijdens de algemene vergadering van MS-Liga Vlaanderen op 6 december 2022 is Chantal Van Audenhove verkozen tot nieuwe voorzitter. Zij volgt Maria Torfs op die acht jaar lang voorzitter was van MS-Liga Vlaanderen en daarvoor al een heel lang engagement opnam in onze organisatie.

Emeritus Prof. Chantal Van Audenhove was van 1979 tot oktober 2022 als wetenschappelijk medewerker en later als hoogleraar psychologie verbonden aan de KU Leuven, waar zij o.a. directeur was van LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy. Dit kenniscentrum wil wetenschappelijke kennis ontwikkelen en ontsluiten voor zorg- en welzijnssectoren. Zij was ook promotor-coördinator van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin, en expert op het vlak van goede praktijken in de geestelijke gezondheidszorg en dementie.

Als professor had zij ook een onderwijsopdracht die sterk aansluit bij persoonsgerichte zorg. Zij coördineerde de communicatielijn in de opleiding van artsen en tandartsen met een sterke focus op dialoog en gelijkwaardigheid in de relatie zorgverstrekker-patiënt. Ook het thema ‘shared decision making’, met behulp van keuzehulpen, is een topic waar ze in haar eigen werk sterk op inzette. 

Chantal Van Audenhove heeft dus heel wat relevante ervaring op het vlak van gezondheidszorg en deze wil ze graag inzetten bij MS-Liga Vlaanderen. Zij zal de komende maanden de tijd nemen om de noden van onze organisatie en de personen met MS beter te leren kennen. U kan Chantal Van Audenhove bereiken via chantal.van.audenhove@ms-vlaanderen.be. Voor meer informatie kan u ook terecht bij Luc De Groote, directeur van MS-Liga Vlaanderen, via directeur@ms-vlaanderen.be of via 0479/27 86 19.

Skip to content